Tài liệu tập huấn

Training material

Bấm vào đường link dưới đây, bạn có thể truy cập tới các tài liệu đào tạo y khoa liên tục dành cho đối tượng là cán bộ cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng (chủ yếu là kỹ thuật viên về Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu, đồng thời cũng có cả tài liệu dành cho cả bác sỹ và điều dưỡng). Hoạt động đào tạo này nằm trong khuôn khổ của dự án về phục hồi chức năng do HI thực hiện.

Nội dung của tài liệu đào tạo này dựa trên Hướng dẫn Phục hồi chức năng cho 4 bệnh tổn thương não do Bộ Y tế đã ban hành.

Tài liệu đào tạo này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Tổ chức Humanity & Inclusion chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu và nội dung đó không nhất thiết phản ánh quan điểm của USAID và Chính phủ Hoa Kỳ.

Through the below links, you can access the material that has been produced for Continuing Medical Education (CME) activities targeting rehabilitation service providers (mostly therapists -PTs, OTs and STs- but as well doctors and nurses) in the framework of HI's rehabilitation project.

The content of the training is based on the developed Rehabilitation Guidelines.

The training material was made possible by the generous support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID).

The contents are the responsibility of Humanity & Inclusion and do not necessary reflect the views of USAID and the United States Government.