Hướng dẫn về phục hồi chức năng

Vietnamese national rehabilitation guidelines

Nội dung Bộ tài liệu này?
> Bộ tài liệu này đưa ra các khuyến cáo và hướng dẫn về phục hồi chức năng
> Là nguồn tư liệu hướng dẫn thực hành cho dịch vụ điều trị phục hồi chức năng
> Là tài liệu đào tạo dành cho nhân viên y tế và cộng đồng


Bộ tài liệu này dành cho ai?
> Dành cho bất cứ chuyên gia nào có quan tâm đến lĩnh vực phục hồi chức năng như bác sĩ phục hồi chức năng, các bác sĩ chuyên khoa khác, điều dưỡng, KTV vật lý trị liệu, KTV Hoạt động trị liệu, KTV Ngôn Ngữ trị liệu, KTV chỉnh hình, chuyên viên công tác xã hội, chuyên gia dinh dưỡng, dược sĩ, chuyên gia tâm lý.

Nguyên tắc của Bộ tài liệu...
> Dựa trên bằng chứng khoa học mới nhất
> Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
> Điều chỉnh phù hợp với khả năng và nhu cầu trong nước


... Các từ khóa chính 
> ICF
> Thực hành dựa trên bằng chứng 
> Nhóm chăm sóc đa ngành
> Chu trình Phục hồi chức năng
> Phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm
> Chăm sóc liên tục
> Bình đẳng giới

Nhấp vào biểu tượng lá cờ để truy cập Bộ Hướng dẫn ở dạng file PDF

Click on the flags to access the Vietnam National Rehabilitation Guidelines in PDF

flag-400.png
united-kingdom-flag-1-.jpg

Note: The Vietnamese Ministry of Health has given a formal approval of the Vietnamese versions of the Guidelines. As such, and although the content is similar to the Vietnamese versions, the publication of the English versions of the Guidelines  is under the responsibility of Humanity & Inclusion.

What Are They?
> Documents providing recommendations and guidance on rehabilitation care
> Practical resource guides for rehabilitation management
> Educational tool to assist health staff and public

Who Are They For?
> Any professional with interest in rehabilitation: doctors, nurses, rehab doctors, physiotherapists, occupational therapists, speech therapists, P&Os, social workers, dieticians, pharmacists, psychologist

Key Principles...
> Based on latest scientific evidences
> In-line with international standards
> Contextualized to fit with local needs and capacities

... and Key Words
> International Classification of Functioning
> Evidence-Based Practices
> Multidisciplinary care
> Rehabilitation Cycle
> Person Centered Approach
> Continuum of Care
> Gender Equality

Hướng dẫn này được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của nhân dân Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

The Vietnam National Rehabilitation Guidelines are made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID)

USAID Logo - Horizontal ENG (empty).png