Các Mô-đun đào tạo trực tuyến

Online training modules

Chào mừng bạn đến với khoá học về Thực hành dựa trên Bằng chứng

Chương trình E-learning này bao gồm năm mô-đun riêng biệt:

  • Mô-đun 1: Thực hành dựa trên bằng chứng là gì?

  • Mô-đun 2: Đánh giá bằng chứng - loại nghiên cứu

  • Mô-đun 3: Mức độ bằng chứng và độ mạnh của nghiên cứu

  • Mô-đun 4: Các phương pháp thực hành dựa trên bằng chứng

  • Mô-đun 5: Trở thành cán bộ y tế thực hành dựa trên bằng chứng

Bấm vào ảnh dưới để bắt đầu Mô-đun 1 của khóa học

[HI_OES] EBP's poster (Vie).png

Click on the image to access the first module

[HI_OES] EBP's poster (Eng).png

What is Evidence Based Practice?

 

Welcome to the E-learning program on Evidence-Based Practices.

This E-learning program consists in 5 separate modules:

  • Module I: What is Evidence-Based Practice?

  • Module II: Assessing the evidence - Type of Research Studies

  • Module III: Levels of Evidence and Strength of Studies 

  • Module IV: Evidence-Based Practice Methods 

  • Module V: Becoming an Evidence-Based Practitioner

Giáo dục bệnh nhân, người chăm sóc

Mục tiêu chung của chương trình này là nhằm cải tiến một số bước thực hành hiện tại liên quan đến quy trình xuất viện và chuyển giao việc chăm sóc bệnh nhân từ bệnh viện về nhà.

Chúng tôi hy vọng khi kết thúc khóa học, những người tham gia (người cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng như nhà vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, điều dưỡng và cả bác sĩ) sẽ cải thiện phương pháp hướng dẫn và giáo dục bệnh nhân, người chăm sóc hoặc người nhà của họ để việc theo dõi và chăm sóc bệnh nhân liên tục được thực hiện ngay cả khi bệnh nhân đã xuất viện về nhà.

Chương trình này gồm 6 mô-đun có nội dung là Hướng dẫn và Giáo dục bệnh nhân, người chăm sóc chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện. Mỗi mô-đun chỉ cần khoảng 30 phút để hoàn thành và sau mỗi mô-đun sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm giúp người học kiểm tra lại các kiến thức đã học.

Chương trình đào tạo online này được thực hiện với sự hỗ trợ từ USAID.

Bấm vào ảnh dưới để bắt đầu Mô-đun 1 của khóa học

Elearning_VN.jpg

Click on the image to access the first module

Elearning_ENG.jpg

Patient and Care Giver Education
 

Training objectives: Overall objective is to improve current practices related to patient discharge and transition of care from hospital to the patient’s home. At the end of the training, participants will be able to effectively train and educate patients and their care-takers or family members so that care follow-up can take place at home following patient discharge from hospital.

Targets: Rehabilitation service providers, including but not limited to: physio/occupational/speech therapists, nurses and doctors.

Structure: In order to be able take the course according to their professional settings, participants have the possibility to take the 6 modules at their own pace. Each module is about 20 to 30 minutes.